Pagina 1 van 1

Notulen Algemene Ledenvergadering [mei 2019]

Geplaatst: 08 jul 2019, 20:06
door SRVN
Notulen SRVN ALV 2019-1

Datum: 18 mei 2019
Locatie: Loosdrecht


Voorzitter opent de vergadering om 13:30

Verslag vanuit het bestuur
Helaas ook in seizoen 2019-1 is de leegloop tijdens het seizoen weer een feit.
Dit is dan ook de reden dat het LMP3 kampioenschap vroegtijdig is gestopt.
We willen als vereniging een minimale opkomst van 15 deelnemers hebben.
In het ARR zal worden opgenomen dat als halverwege het seizoen er 2 races zijn geweest met minder dan 15 deelnemers aan de start het kampioenschap zal stoppen.

SRVN is benaderd door Thrustmaster met het verzoek om een samenwerking te starten aangezien de SRVN leden de doelgroep is waar Thrusmaster zijn hardware aan wil verkopen.
Alle SRVN leden krijgen vanaf heden korting op Thrustmaster producten en zijn er producten beschikbaar gesteld die als prijs weggegeven mogen worden bij de SRVN500. Het gaat hier om een TS300 set en een headset.

Nu Thrustmaster de hoofdsponsor is geworden van de SRVN500, doet het bestuur een oproep aan de leden om hier rekening mee te houden bij het maken van de skin. Het zal niet verboden worden om logo’s van andere merken die ook stuurtjes e.d. leveren, op de auto te plaatsen.

Op de achtergrond wordt er nog steeds heel hard gewerkt aan de website.
Het is de ambitie om de aan- en afwezigheid registratie voor het seizoen 2019-2 via de website te laten verlopen.

Formeel had de bestuursstoel van Robin deze ALV verkiesbaar moeten worden gesteld. Door omstandigheden is dit niet gelukt en het bestuur vraagt de ALV om toestemming dit over een half jaar te doen en dat Robin de komende maanden op functie blijft.
De ALV geeft hier unaniem zijn akkoord voor.

Verslag van de Penningmeester
Lars doet financieel verslag van het jaar 2018.
De kascommissie is niet fysiek aanwezig maar heeft per mail decharge gegeven op de boekhouding.
Voor het boekjaar 2019 zal de kascommissie bestaan uit Bart Bosschieter en Robert Bults

Verslag vanuit de RC
William Geuze laat a.d.v. enkele grafieken zien hoe de afgelopen kampioenschappen voor de RC zijn verlopen.
Vanuit de ALV komt het voorstel om de drivethrough straf te gaan hanteren.

RC geeft aan dat vele leden een mening hebben over de RC. Dat mag natuurlijk maar zet dit om in daden en join de RC. (als je die ambitie hebt)

Vrije discussie
Vanuit de ALV komt het idee om in 2019-2 maximaal 3 kampioenschappen te organiseren zodat de vrije donderdag gebruikt kan worden voor evenementen en/of vrije races. De verwachting is dat dit ook ten goede komt aan het verenigingsgevoel.
Voor het communiceren tussen de commissies wordt voorgesteld om hiervoor Discord te gaan gebruiken. Er gaat een testomgeving ingericht worden.

Enkele ideeën voor de SRVN500:
- Verplichte aanwezigheid op TeamSpeak
- Kwalificatie als los evenement
- Live Steward die te langzame rijders uit de race moet halen, controleren op maximale snelheid tijdens SC periode, etc. Geen incidenten beoordelen!
- Losse SC rijder
- Top 15 moet op volgorde achter de SC rijden aan het einde van de FullCourse Yellow
Vrijwilligers:
René de Ruiter als SC rijder en Live Steward
William Geuze als Live Steward
Edward Hoekstra als Serverbeheerder en Wedstrijdleider