Aankondiging: verkiezing penningmeester (oktober 2020)

Gebruikersavatar
SRVN
Berichten: 1285
Lid geworden op: 10 sep 2011, 23:50

Aankondiging: verkiezing penningmeester (oktober 2020)

Bericht door SRVN » 28 sep 2020, 20:45

Aankondiging: verkiezing penningmeester
Tijdens de aankomende ledenvergadering op 20 oktober a.s. zal er gestemd worden voor de functie van penningmeester binnen onze vereniging. Ieder meerderjarig lid van de vereniging kan zich verkiesbaar stellen.

De huidige penningmeester, Lars Koldeweij heeft aangegeven graag deze functie de komende periode ook te willen vervullen.

Andere leden kunnen zich kandidaat stellen door een bereidverklaring in te vullen. Het invullen is mogelijk tot uiterlijk 5 oktober.

Het Huishoudelijk Reglement beschrijft de taken van de penningmeester als volgt (artikel 8 lid 7):
7. Taken van de penningmeester:
a. Beheert de gelden van de vereniging
b. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt de zorg
voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven.
c. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven.
d. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in
voorgaande leden van dit artikel vermelde zaken, ondertekent alle van hem uitgaande
stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van
eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren.
e. Brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit van de financiële toestand en legt
daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen
verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.


Belangrijk: een kandidaatstelling is pas geldig indien voldaan wordt aan de eisen die het HR stelt. Dit betekent dat elke kandidaat minstens 18 jaar of ouder is en bij voorbaat de steun geniet van 5 leden van de vereniging die 18 jaar of ouder zijn. Zie hiervoor ook artikel 9 lid 4 van het HR.

Stemmen
Leden die niet aanwezig (kunnen) zijn op de ALV kunnen hun stem uit laten brengen door een aanwezig lid te volmachten. Dit doe je als volgt:

1. Vind iemand die aanwezig is op de komende ALV en die voor jou je stem wil laten uit brengen.
2. Stuur een mail naar bestuur@srvn.nl met de naam van het lid dat jouw volmacht krijgt.

LET OP: Een gevolmachtigd lid kan voor maximaal 2 leden een volmacht verkrijgen. Zie hiervoor ook artikel 9 lid 3 van het HR.Plaats reactie

Terug naar “SRVN nieuws”